Til forsiden
(hentet 16-12-2018 23:32)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Nederlag
Herning-VSK 5½-2½
Fredericia – Viborg 4½-3½
Generalforsamling 2018
Pokalfinalen 2018
Generalforsamling 2018
Randers-VSK 3-5
Viborg 2 - Thy
VSK-Holstebro 5½-2½
Sejr over Jetsmark
Sejr, 2½ - 5½
Sejr!
4½-3½
2½-5½
6½-1½!
1-7!
Lemvig-Viborg
Jubilæum 100 år
4-by kamp
VSK-Skive 9½-10½
Nederlag
Herning-VSK 5½-2½
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Generalforsamling i Viborg skakklub torsdag, den 31. maj 2018 kl. 19.00 i klubbens lokaler, FoA
(12-05-2018)
 
Kære venner

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viborg Skakklub, torsdag den 31. maj kl. 19.30 i klubbens lokaler!

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Kontingentfastsættelse
5. Forelæggelse af budgetoverslag
6. Indkomne forslag
7. Valg
a. tre bestyrelsesmedlemmer (Thomas Højbjerg, Lars Jensen og Bjarne Nielsen er på valg)
b. to suppleanter til bestyrelsen (Bent Frederiksen og Allan Holst er på valg)
c. Spilerudvalg (Bjarne Nielsen, Thomas Højbjerg og Børge Fisker er på valg)
d. 1 revisor (Byrial Jensen er på valg)
8. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde på adressen clausrossen16@gmail.com senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På bestyrelsens vegne
Claus Rossen
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004