Til forsiden
(hentet 22-07-2019 18:05)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
tilbage til søgeresultater
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
(Arkiv -> Generalforsamling 2016)
Generalforsamling i Viborg skakklub torsdag, den 2. juni 2016 kl. 19.00 i klubbens lokaler, FoA
(17-06-2016)
 
Fremmødte medlemmer: Claus Rossen, Peter Graves, Ejner Bank Andreasen, Thomas Højbjerg, Jens M. Villumsen, Lars Jensen, Børge Fisker, Fritz Videbech, Mogens Boel, Erik Hjorth, Bjarne Nielsen, Peder Bækgaard, Johannes Sørensen, Jonathan Fredgaard, Kamilla Mætzke, Aksel Ruppert, Hans Kurt Jacobsen, Bent Frederiksen, Byrial Jensen, Morten Fabrin, Mathias Fløe, 21 i alt.

Formanden bød velkommen og forsamlingen indledte med at mindes to afdøde medlemmer i sæsonens løb, Hans Rasmussen og Kjeld Merstrand.


1. Valg af dirigent
Bjarne Nielsen blev foreslået og valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning
Vi har haft en god sæson med masser af skak på vore klubaftener. Medlemstallet holder sig stabilt over de 50 medlemmer. Til delegeretmødet i påsken sad jeg med 55 stemmer. Førsteholdet måtte en række ned, men ellers klarede vi os også udmærket i holdturneringen.

August blev indledt med et hyggeligt haveselskab hos Ejner. 16 medlemmer dukkede op til en hyggelig aften med grill og skak, så vi holder gerne fast i den tradition. Tak til Ejner for lån af hus og have! Skive kom på besøg med tyve spillere til den efterhånden traditionelle træningsdyst ved sæsonstart, og som sædvanlig vandt de med nogle point. Vi vinder lidt på de første og sidste brætter, men i midten er vi sine steder særdeles overmatchede, så det er ikke underligt, Skive vinder. Det er hyggelige aftener, så vi drager til Skive tirsdag den 16. august for at holde fast i traditionen. Jeg kan dertil nævne, at vi er inviteret til at deltage i en lille bymatch i Silkeborg, onsdag den 27. september, hvor vi med 16 mand skal afvikle tre hurtigskakmatcher mod nogle andre byer. Vi glæder os!

Hærvejsturneringen kom i gang med 24 spillere. Selv havde jeg fornøjelsen af at deltage i efteranalyserne af udvalgte partier, og stod dertil klar til at møde nye medlemmer der i opstarten. Der dukkede i hvert fald et nyt ansigt op..! Vi gjorde også et forsøg med at skrive til skakspillere i Viborg og omegn, som på et tidspunkt har spillet skak, og som nu ikke spiller. Det gav ikke noget!

Esmat Guindy kom forbi og fortalte om sin deltagelse i kvindelandsholdstruppen, og vi fik afviklet en aften med parskakken kaldet ”Hoved og arm”. Jeg har lovet Jens og … at fortælle, at de vandt!

Klubturneringen kom i gang med 30 deltagere. Det er fint med så mange spillere, og det holder niveauet fra de seneste år. Fem grupper med hver seks deltagere spillede dobbeltrundet gennem vinteren, i alt ti runder. Kun en fik ikke gennemført, og tak til Jens for at sørge for en uproblematisk gennemførelse. Vi indbetalte et indskud, som vi så anvender nu til præmier. Planen er næste år at gøre deltagelsen gratis, og i stedet udlevere bogpræmier. Nogle har slået til lyd for, at vi skulle rate klubturneringen. Jeg finder det fint med det uratede, da vi slipper for at ikende karantæner ved udeblivelser, og vi fik gennemført et finaleparti efter den stipulerede afslutningsdato. Dertil kommer, at vi faktisk også arrangerer ratede turneringer både med Hærvejsturneringen og Løvspringsturneringen.

I klubturneringen var præmietagerne:

Mester:
Nr. 1: Claus Rossen
Nr. 2: Søren Ejdum

Basis 1:
Nr. 1: Jonathan Fredgaard
Nr. 2: Mette Dalsgaard Larsen

Basis 2:
Nr. 1: Jens M. Villumsen
Nr. 2: Børge Fisker, Lars Jensen og Erik Hjorth

Basis 3:
Nr. 1 Bent Frederiksen
Nr. 2: Hans Kurt Jacobsen

Basis 4:
Nr. 1: Carsten Fisker
Nr. 2: Kaj Hansen

Holdturneringen kom i gang med fire hold her fra klubben. To søndagshold, samt et 8-mandshold i A-rækken og et 4-mands hold i C-rækken. Indledningen blev desværre lettere kaotisk, fordi vi havde svært ved at finde ud af, hvem vi egentlig havde til disposition, og nogle hold kom til at bestå af spillere, som faktisk ikke kunne spille særlig meget. Vi ser frem til en endnu mere målrettet indsats i september.

Førsteholdet blev spået en vanskelig sæson, da vi ved sæsonstart mistede både 1.- og 3.-brættet. Vi startede imidlertid med at vinde over de to nærmeste konkurrenter, så vi nærede et håb om overlevelse undervejs. Store nederlag til Esbjerg og Evans til sidst beseglede imidlertid vores skæbne. Jeg finder det kun lidt ærgerligt at vi måtte ned i 2. division. Vi får kortere ture til udekampene, og vil givetvis vinde de fleste opgør, måske endda straks rykke op igen, så vi glæder os til den nye sæson.

Andetholdet var især afbudsramt, da kun få spillere kunne spille alle syv kampe. Holdet spiller i mesterrækken, hvis særlige kendetegn er, at forskellen på de stærkeste og knap så stærke hold er meget stor. Så da Viborg 2 vandt over de bløde hold, sikrede vi os en ny sæson i mesterrækken. Tak til Bjarne for at tage indsatsen med at finde de 8 spillere de syv søndage.

Tredjeholdets placering i A-rækken var usikker ved sæsonstarten, fordi vi sidste år endte på den irriterende syvendeplads. Vi blev imidlertid reddet af, at Ikast ikke var i stand til at stille med otte mand til kampene i A-rækken, og så fik vi buddet. Det gik fint gennem sæsonen, og undervejs lå holdet skræmmende tæt på toppen. Med en slutplacering 10½p over syvendepladsen og kun 3 op til andenpladsen blev sæsonen vellykket også for Viborg 3. Tak til Jens for at samle holdet.

Fjerdeholdet blev placeret i C-rækken, og trods holdkaptajnens bortrejse de første runder fik vi uden problemer samlet de nødvendige fire spillere. Faktisk fandt jeg ud af, at en del flere gerne ville spille holdskak, så mon ikke vi tilmelder et Viborg 5 næste år. Viborg 4 klarede sig fint i C-rækken, og sluttede på fjerdepladsen, kun kort vej op til toppen. Tak til Kaj Hansen for at samle holdet.

Vi fik gennemført Løvspringsturneringen på fem torsdage efter påske, og den samlede 24 deltagere, lidt flere end sædvanligt. Ingen mestergruppe, men fire grupper, der hyggede sig disse aftener. Tak til Peter for at lede turneringen uden problemer.

De seneste tre torsdage har vi spillet hurtigskak, fem hårde runder de tre aftener. To gange med 16 deltagere, og en aften med 12. Deltagelsen var gratis, og præmietagerne blev disse: Hurtigskak-mester blev Peter Graves med 9 p. Bjarne Nielsen vandt gruppen under 1900 med 6p, Niels H Jensen den under 1700 med 5p og Lars Jensen, sandelig, gruppen under 1500 med 5p.

Mit første år som formand er ved at være forbi, og jeg har haft fornøjelsen af at være her hver aften fra kl. 18 med Lars og Thomas. Egentlig for at gennemføre lidt undervisning, men det blev til forberedelse af aftenernes aktiviteter. Tak til jer to for bidraget! Jeg har især haft fornøjelsen af at arbejde sammen med en aktiv bestyrelse, der har hjulpet godt til med at få klubaftenerne til at fungere uden problemer. Så vi ser frem til næste års udfordringer med start i august.

Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev enstemmigt vedtaget.

3. Aflæggelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, viste et overskud på 1.840 kr. og en balance på 11.678 kr.
Byrial Jensen ønskede at få præmiebeløb og indskud til klubbens turneringer med i regnskabet. Regnskabet godkendt.

4. Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen foreslog en stigning i satserne. Kassereren begrundede stigningen med at kontingentet til DSU også stiger. Kontingentet blev sidst ændret i 2009. Forslaget vedtaget således:

Pensionister 700 kr. pr år. (før 600)
Seniorer 900 kr. pr. år (før 800)
Juniorer 400 kr. pr. år (uændret)
Børn 400 kr. pr. år (uændret)
B-medlemmer 200 kr. pr. år. (uændret)
De nye satser træder i kraft pr. 1. juli 2016.

5. Forelæggelse af budget
Bestyrelsens forslag vedtaget.

6. Indkomne forslag.
Der var ikke indløbet nogen forslag.

7. Valg
a. En kasserer (bestyrelsen foreslår Lars Jensen)
Lars Jensen valgt uden modkandidater.

b. To bestyrelsesmedlemmer (Jens M Villumsen og Peter Graves er på valg). Dertil gælder, at der bliver en plads tilbage i bestyrelsen af et års varighed, da Lars Jensen overtager kassererposten.
Bestyrelsen foreslog Bjarne Nielsen og han blev valgt sammen med

c. To bestyrelsessuppleanter
Allan Holst og Bent Frederiksen blev valgt.

d. En revisor
Hans Kurt Jacobsen blev valgt.

e. Tre medlemmer af spilleudvalget
Thomas Højbjerg, Børge Fisker og Bjarne Nielsen blev genvalgt.

8. Eventuelt
Morten Fabrin orienterede om tiltagene fra DSU omkring medlemsrekruttering, som sættes i værk senere på året.

Byrial Jensen udtrykte håb om at den nye bestyrelse ville sætte spændende aktiviteter i værk og tilbød sin hjælp til disse.

Claus Rossen nævnte, at der ikke er planer om en weekendturnering i næste sæson pga. svigtende tilmelding de seneste gange, det er prøvet.

Peter Graves opfordrede medlemmerne til at komme med gode forslag til næste sæsons program.

Aksel Ruppert ville i stedet for undervisning hellere have sit parti analyseret af en dygtigere spiller lige efter det er afsluttet.

Formanden og Peter Graves afsluttede med at sige tak til den afgående kasserer, Ejner Bank Andreasen for 12 års tjeneste på posten og overrakte ham en gave. Ejner takkede med at fortælle et par sjove historier fra årenes løb.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.01.

Referent:
Jens M. Villumsen

Dirigent:
Bjarne Nielsen
tilbage til søgeresultater
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004