Til forsiden
(hentet 22-07-2019 17:56)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
tilbage til søgeresultater
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
(Arkiv -> Generalforsamling)
Generalforsamling torsdag den 2. jun 2016 kl. 19 i klubbens lokaler
(02-05-2016)
 
Dagsordenen ser således ud:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Kontingentfastsættelse (en mindre stigning foreslås i takt med den, der er varslet fra DSU)

5. Forelæggelse af budget

6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden mødet.

7. Valg

- En kasserer (bestyrelsen foreslår Lars Jensen)
- To bestyrelsesmedlemmer (Jens M Villumsen og Peter Graves er på valg).
Dertil gælder, at der bliver en plads tilbage i bestyrelsen af et års varighed, da Lars Jensen overtager kassererposten.
- To bestyrelsessuppleanter
- En revisor
- Tre medlemmer af spilleudvalget

8. Eventuelt

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne

Claus Rossen, formand
tilbage til søgeresultater
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004