Til forsiden
(hentet 10-08-2020 12:40)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Referat af ordinær generalforsamling i Viborg Skak Venner (VSV) afholdt torsdag den 26. februar 2015
(16-05-2015)
 
Deltagere: Morten Fabrin, Børge Fisker, Bent Frederiksen, Hans Kurt Jacobsen, John O’Brien Kirk, Bjarne Nielsen og Jens Martin Villumsen, i alt 7.

Formand John O’Brien Kirk skænkede vin til deltagerne fra sit eget lager.

1) Valg af dirigent

Bjarne Nielsen blev valgt, takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse var sket rettidigt.

2) Formandens beretning

John O’Brien Kirk kunne konstatere, at der endnu ikke var indkommet ansøgninger om midler, hvorfor foreningen fortsat sparede op. Han pegede på, at der desuden med henblik på ungdomsformål kunne søges hos den velkonsoliderede Villy Anlys Fond, og ellers kan VSV træde til. Om et års tid ser vi igen på, om der er særlige formål at anvende midler til.

Efter en kort debat blev beretningen godkendt.

3) Kassererens aflæggelse af regnskab. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis fysiske og juridiske personer

Kasserer Morten Fabrin gennemgik det omdelte regnskab, der var revideret. I 2014 havde der været indtægter med 4.550 kr. og ingen udgifter. Ved årets udgang var der en egenkapital på 34,432,36 kr. Der var fortsat 18 medlemmer. Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent på 250 kr. for fysiske personer og 500 kr. for juridiske personer.

Regnskabet og kontingentforslaget blev godkendt.

4) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5) Valg

a) Formand John O’Brien Kirk var på valg og blev genvalgt.
b) Bestyrelsesmedlem Børge Fisker var på valg og blev genvalgt.
c) Valg af bestyrelsessuppleant. Bent Frederiksen blev valgt.
d) Revisor Jens Martin Villumsen var på valg og blev genvalgt.
e) Revisorsuppleant Peter Graves var på valg og blev genvalgt.

6) Eventuelt

Intet

Bjarne Nielsen
dirigent

/Morten Fabrin
referent
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004