Til forsiden
(hentet 10-08-2020 13:42)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Referat af ordinær generalforsamling i Viborg Skak Venner (VSV) afholdt torsdag den 13. marts 2014
(23-03-2014)
 
9 medlemmer var til stede, og formanden, John O’Brien Kirk, bød velkommen og skænkede rødvin fra eget lager.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

Olav Dalsgaard Larsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at lovlig indvarsling var sket.

2) Formandens beretning

John O’ Brien Kirk konstaterede, at foreningen heller ikke i 2013 havde haft udgifter, og at førsteholdet heller ikke var rykket op i den dyre skakliga, hvor deltagelse er forbundet med betydelige rejseudgifter. Der forventedes en ansøgning fra Viborg Skakklub om midler til et elektronisk skakbræt, hvilket man vil se velvilligt på, og i øvrigt vil bestyrelsen nærmere overveje foreningens fremtidige ageren. Formanden fremhævede, at det havde været fremsynet at stifte foreningen i 2009 og glædeligt nu at stå med en egenkapital på ca. 30.000 kr.

Efter en kort debat blev beretningen godkendt.

3) Kassererens aflæggelse af regnskab. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis fysiske og juridiske personer.

Det reviderede regnskab udleveres under generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, henholdsvis 250 kr. og 500 kr.

Kasserer Morten Fabrin aflagde regnskabet for 2013, hvor der havde været indtægter med 5.300 kr., ingen udgifter og en egenkapital ved udgangen af 2013 på 29.882,36 kr. Der var fortsat 18 medlemmer. Regnskabet var godkendt af revisor Jens Martin Villumsen.

Regnskabet godkendtes, og de foreslåede uændrede kontingentsatser blev ligeledes godkendt.

4) Indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest den 27. februar 2014.

Der var ikke indkommet forslag.

5) Valg

a) Kasserer Morten Fabrin er på valg
b) Bestyrelsessuppleant Børge Fisker er på valg
c) Revisor Jens Martin Villumsen er på valg
d) Revisorsuppleant Peter Graves er på valg

Alle blev genvalgt uden modkandidater.

6) Eventuelt

Intet.

Olav Dalsgaard Larsen
dirigent

/ Morten Fabrin
referent
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004