Til forsiden
(hentet 10-08-2020 12:28)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Regnskab 2012 og status pr. 31/12 2012 for Viborg Skak Venner (VSV)
(19-03-2013)
 
Regnskab:    
Indtægter    
Kontingenter    
18 medlemmer á 250 kr. 4.500,00 kr.  
Frivillige bidrag 500,00 kr. 5.000,00 kr.
Udgifter*   0,00 kr.
Årets resultat   5.000,00 kr.
Status:    
Beholdning 31/12/2011 19.582,36 kr.  
Resultat 2012 5.000,00 kr.  
Beholdning 31/12/2012* 24.582,36 kr.  
- egenkapital 24.582,36 kr.  
0,00 kr.  
* Den 5. juli 2012 har Nordea fejlagtigt debiteret kontoen 100 kr. som netbanksgebyr. Beløbet er nu tilbageført, men først den 4. januar 2013. I regnskab og status er tilbageførslen dog periodiseret som vedrørende 2012, hvor debiteringen fandt sted, og de to posteringer, der ophæver hinanden, er udeholdt af regnskabet. Kontoen er nu tilmeldt ”Gratis hverdag”, så netbankgebyr ikke fremover kan ventes opkrævet.

Beholdningen pr. 31/12 2012 beror på konto i Nordea.

Der var ved regnskabsårets begyndelse 18 medlemmer, hvoraf 2 udmeldte sig før kontingentopkrævning. I stedet indmeldte sig 2 nye medlemmer, hvorfor der ved udløbet af 2012 fortsat er 18 medlemmer.

Viborg, den 28. februar 2013

Morten Fabrin
kasserer

Regnskabet revideret og godkendt den 6. marts 2012.

Jens Martin Villumsen
revisor
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004