Til forsiden
(hentet 10-08-2020 13:00)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Referat af ordinær generalforsamling i Viborg Skak Venner (VSV) afholdt torsdag den 14. marts 2013
(19-03-2013)
 
9 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Formand John O’Brien Kirk skænkede venligt op til de fremmødte af en Amarone rødvin fra eget lager.

1) Valg af dirigent

Claus Rossen blev valgt som dirigent

2) Formandens beretning

John O’ Brien Kirk oplyste, at foreningen igen har haft et stille år med pæne indtægter og uden udgifter. Skulle det på et tidspunkt lykkes for førsteholdet at rykke op i Skakligaen, står man således pænt polstret til at kunne støtte til større rejseudgifter. Det er positivt, at så mange bidrager til foreningen, der har 18 medlemmer.

3) Kassererens aflæggelse af regnskab. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis fysiske og juridiske personer

Kasserer Morten Fabrin gennemgik det udleverede, reviderede regnskab, der for 2012 viste indtægter på 5.000 kr. og udgifter på 0 kr. Egenkapitalen var herefter pr. 31/12 2012 24.582,36 kr.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet og tilsluttede sig bestyrelsens forslag om uændret kontingent, henholdsvis 250 kr. for personer og 500 kr. for juridiske personer.

4) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5) Valg

a) Formand John O’Brien Kirk er på valg
b) Bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen er på valg
c) Bestyrelsessuppleant Børge Fisker er på valg
d) Revisor Jens Martin Villumsen er på valg
e) Revisorsuppleant Peter Graves er på valg

Alle valg var genvalg.

6) Eventuelt

Morten Fabrin oplyste, at der heller ikke i sæsonen 2012/13 rykkede vestdanske hold ned fra Skakligaen til 1. division, hvilket på ny kunne give anledning til en vis optimisme for førsteholdets muligheder i sæsonen 2013/14, hvor hårdeste konkurrent til oprykning formentlig vil blive Frem, Odense.

John O’ Brien Kirk afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for veludført arbejde.

Herefter betalte en del af de tilstedeværende kontingent for 2013.

Claus Rossen
dirigent

/Morten Fabrin
referent
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004