Til forsiden
(hentet 10-08-2020 13:47)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Referat af ordinær generalforsamling i Viborg Skak Venner (VSV) afholdt torsdag den 29. marts 2012
(24-08-2012)
 
Der deltog 8 medlemmer, og yderligere blev mødet overværet af 4 andre medlemmer af Viborg Skakklub, hvoraf 2 efter mødet indmeldte sig i foreningen.

Formand John O’Brien Kirk bød velkommen og udtalte mindeord over foreningens medlem Christian Bitsch, der afgik ved døden den 12. juni 2011. Forsamlingen rejste sig og mindedes Christian Bitsch.

1) Valg af dirigent

Claus Rossen blev valgt som dirigent.

2) Formandens beretning

Formanden oplyste i sin beretning blandt andet, at foreningen ikke i det forløbne år har modtaget støtteansøgninger, hvorfor den fortsat har kunnet øge kassebeholdningen med henblik på senere at kunne støtte Viborg Skakklub med ekstraordinære beløb, f.eks. til dækning af større rejseudgifter, hvis førsteholdet engang skulle rykke op i Skakligaen. Der har i 2011 været afholdt 1 bestyrelsesmøde, som altid uden udgift for foreningen. Det oplystes, at bestyrelsesmedlem Arne Juel Larsen netop er udtrådt af bestyrelsen og har udmeldt sig af foreningen, da han ikke i længere tid har været aktiv som skakspiller.

Forsamlingen godkendte beretningen.

3) Kassererens aflæggelse af regnskab. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis fysiske og juridiske personer.

Kasserer Morten Fabrin gennemgik det omdelte regnskab, der udviste indtægter på 5.000 kr. som kontingenter og 900 kr. som frivillige bidrag. Der var ingen udgifter, og kassebeholdningen var derfor forøget fra 13.682,36 kr. til 19.582,36 kr. Medlemstallet var nu faldet fra 20 til 17 på grund af et dødsfald og to udmeldelser.

På forespørgsel oplyste formanden, at under hensyn til den beskedne egenkapital havde foreningen endnu ikke bestemt at ville anbringe midler i f.eks. værdipapirer.

Kjeld Merstrand bemærkede, at så længe førsteholdet holdt sig tilbage fra at rykke op i Skakligaen, så det ud til, at foreningen støt kunne øge egenkapitalen. Claus Rossen nævnte i den forbindelse, at da der i år ikke kom nedrykkere fra Skakligaen til 1. division, gruppe 2, kunne oprykning måske komme på tale i den kommende sæson.

Forsamlingen godkendte regnskabet og bestyrelsens forslag om uændret kontingent 250 kr. for fysiske personer og 500 kr. for juridiske personer.

4) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5) Valg

a) Kasserer Morten Fabrin var på valg og blev genvalgt.

b) Bestyrelsessuppleant Bent Frederiksen var netop indtrådt i bestyrelsen, og som ny bestyrelsessuppleant valgtes Børge Fisker.

c) Revisor Jens Martin Villumsen var på valg og blev genvalgt.

d) Revisorsuppleant Peter Graves var på valg og blev genvalgt.

6) Eventuelt

Der fremkom intet under eventuelt. John O’Brien Kirk takkede dirigenten og de øvrige tilstedeværende for fremmødet.

Formanden bød under mødet på rødvin fra eget lager.

I fortsættelse af generalforsamlingen indmeldte sig 2 nye medlemmer i foreningen, der herefter har 19 medlemmer.

Claus Rossen
Dirigent

/Morten Fabrin
Referent
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004