Til forsiden
(hentet 13-08-2020 04:44)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Generalforsamling i VSV
Generalfs. 2015
Generalfs. 2014
Generalfs. 2013
Generalfs. 2012
Generalfs. 2011
Generalfs. 2010
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2011
Regnskab 2010
Regnskab 2009
Stiftelse af VSV
Referat 26. marts 2009
Vedtægter for VSV
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Viborg Skak Venner (VSV) til afholdelse torsdag
(29-01-2016)
 
Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens aflæggelse af regnskab samt eventuel kontingentfastsættelse

4) Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest den 4. februar 2016. Bestyrelsen stiller følgende forslag:

Foreningen opløses, og dens aktiver tilfalder Viborg Skakklub, jf. vedtægternes § 9. Der opkræves ikke kontingent for 2016.

Motivering: Foreningen har siden sin stiftelse i 2009 været et vigtigt middel til at sikre en støttekapital for skaklivet i Viborg, herunder især til eventuel dækning af rejseudgifter til klubbens hold. Der er imidlertid ikke udsigt til væsentligt forøgede rejseudgifter inden for de nærmeste år. VSVs formand er udmeldt af Viborg Skakklub, og VSVs kasserer er nu kun B-medlem, og det skønnes i det hele taget hensigtsmæssigt, at foreningens midler tilføres Viborg Skakklub med henblik på, at Viborg Skakklub kan træffe bestemmelse om anvendelsen.

(5) Valg, hvis foreningen ikke opløses. I så fald er kasserer, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant på valg.)

6) Eventuelt

p.b.v.
John O’Brien Kirk
formand
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004