Til forsiden
(hentet 10-07-2020 09:11)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Ny sæson i 1. division
Spændende kamp i Vejle
Uafgjort mod Skive
Nederlag mod Herning
Nederlag til SK 68
Viborg 2- Skive 2
Strålende sejr i Nørresundby
Knebent nederlag
Efterårsturneringen
Uafgjort i runde 1
Hurtigskak i Års
4-by turnering
Generalforsamling
Pokalen tilbage
Nordre-VSK 5.3
VSK-Aalborg 4½-3½
Uafgjort
Sejr
Nederlag
Herning-VSK 5½-2½
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Generalforsamling, Viborg Skakklub Torsdag 31. maj 2018 i FoA’s lokaler.
(11-06-2018)
 
Deltagere: Børge Fisker, Jens M. Villumsen, Bjarne Nielsen, Claus Rossen, Thomas Højbjerg, Lars Jensen, Mogens Boel, Byrial Jensen, Allan Holst, Søren Ejdum, Bent Frederiksen, Peter Graves. Mashal Sayed.

Formanden startede med at mindes Lone Vigh og Fritz Videbech, der begge afgik ved døden i indeværende sæson. Forsamlingen iagttog et øjebliks stilhed.

1. Valg af dirigent

Allan Holst blev valgt.
2. Formandens beretning

Med et medlemstal på 45 har vi lidt færre end sidste år på denne tid. Det er påfaldende, at nogle af de nye medlemmer, vi får, har oplevet at spille skak på internettet, og nu får lyst til at spille under klassiske former. Blandt andet det fik vores klubmester fra først i 1980-erne, Johnny Andersen, til atter at melde sig under fanerne her! Han flyttede siden til Als

Vi afsluttede seneste sæson med deltagelse i Pokalfinalen. Hurtigskak for firemandshold med stort afslutningsstævne i Svendborg. Herlig indsats og fin slutplacering fremme i feltet. Herning blev denne gang pulveriseret 3½-½.

Der var en aktivitet i Viborg omkring det gamle rådhus arrangeret af en mindre kulturforening, så her sad vi på vores plads nogle eftermiddage i juni. Drak noget vin og hyggede. Nye medlemmer kom der næppe ud af den fest, men atter fik vi vist byen vores tilstedeværelse.

August indledtes med haveselskab hos Thomas. Midt i regntiden, men enormt hyggeligt som sædvanligt. Siden kom vores årlige bykamp mod Skive. Denne gang afviklet i vore lokaler over 20 brætter, og igen tabte vi, dog kun med et enkelt point denne gang. Skives mægtige bredde gør udslaget i disse opgør.

4-by kamp i Herning med 16 spillere. Hyggelig aften, og næste år her i Viborg onsdag den 24. oktober. To sejre kom der mod Silkeborg og Herning, mens Skanderborg var for dygtige.

Klubturneringen kom i gang med 27 spillere, et par færre end sidste år, hvor vi rundede 30. En fem-personers række i toppen og præmietagerne var:

Mestergruppen:
1. Jens Ove Fries Nielsen 7 p. og klubmester.
2. Peter Graves 5 p.

Gruppe 1:
1. Bjarne Nielsen 7,5 p.
2. Peder Bækgaard 6 p.

Gruppe 2:
1. Jakob Lillendal Jensen 9 p.
2. Carsten Fisker og Lars Jensen 7 p.

Gruppe 3:
1. Hans Kurt Jacobsen 7,5 p.
2. Johannes Sørensen 6 p.

Der var pokal til klubmesteren og bogpræmier til de øvrige.
Klubturneringen forløb uproblematisk, da kun to partier ikke blev afviklet.
Holdturneringen havde igen deltagelse af fire aktive hold, og det var en fornøjelse at arbejde med i år.

Viborg 1 vandt alle kampe, og rykkede op som en klar nummer 1 i rækken. Vi går dermed en spændende sæson i møde i landets 1. division. Kun i 4. runde var det svært at stille et slagkraftigt hold, men det lykkedes altså. Underligt nok gjaldt det også for Viborg 2 og 3, at denne runde 4 bød på mange afbud.

Viborg 2 landede som nummer 5 midt i mesterrækken, hvor Skive var alt for dygtige, Thy også i forhold til de øvrige hold. Børge havde fornøjelsen af at samle holdet, og oplevede også ekstra udfordringer i runde 4!

Viborg 3 hyggede sig på hverdagsaftener, og fik en solid midterplacering. Vi plejer at stå for at afvikle sidste runde der i A-rækken, men den fornøjelse fik nu en anden klub. Lars kæmpede med at stille hold til hver runde, og altså især i runde 4 krævede det en ekstra indsats.

Endelig har vi et stille og uproblematisk Viborg 4, hvor Kaj sørger for holdudtagelse med mere, og holdet fik sig nogle gode oplevelser der i C-rækken. Afslutningen i C-rækken blev afviklet her i vore lokaler.

Der var en juleafslutning med lidt for få deltagere, og lige efter nytår afviklede vi vores hotdog-aften med efterfølgende lynmesterskab. Thomas Højbjerg vandt sandelig!

Klub- og holdturneringen sluttede først i marts, og det er altså anledning for mange medlemmer til at glæde sig til august og september. Vi kom i gang med en Løvspringsturnering med 18 deltagere. Så få, at vi prøver at nytænke ideen til næste år. Måske er det blot niveauet for årstiden. Også Randersmester-skabet afvikles med 18 deltagere Sandelig om ikke hr. Rossen vandt med 4½ af 5. Værd at bemærke her i forårsdelen, at vores kasserer, Lars Jensen, blandt andet anvendte denne Løvspringsturnering til at vinde flere grupper, og gå kraftigt frem.

Vi deltog i kvalifikationsstævnet til Pokalturneringen, og det foregik igen i Herning. Desværre løb det lokale mandskab med pokalen i eliterækken efter en skrækkelig sidste runde. Også vores breddehold måtte nøjes med fornøjelsen af at deltage.

Senest har vi afviklet lidt parskak og hurtigskak. Virkelig hyggeligt og morsomt med vores parskak i form af den særlige ”Hoved- og arm”-disciplin.

Vi havde et hold med i Pokalfinalen i Svendborg. Vi fik et par sejre, imellem hvilke især sejren på 3-1 over Nordkalotten var overraskende og herlig.

Aktivitetsniveauet er altså uforanderligt højt, blot skal vi gerne have lidt flere medlemmer igen.

Beretningen godkendt uden debat.

3. Aflæggelse af regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet.
Driftsresultat: - 12.264,11. Dette resultat skyldes en større engangsudgift til materialer – brætter, brikker og livebræt.
Balance: 38.766,59
Regnskabet godkendt uden kommetarer fra forsamlingen.

4. Kontingentfastsættelse

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Der var ikke andre forslag, og bestyrelsens forslag ansås derfor for vedtaget

5. Forelæggelse af budgetoverslag

Kassereren gennemgik budgettet, der blev vedtaget ensstemmigt.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg

a. Peter Graves, Lars Jensen, Jens M. Villumsen er på valg.

De blev alle genvalgt.

b. to suppleanter til bestyrelsen (Bent Frederiksen og Allan Holst er på valg)

De blev begge genvalgt.

c. Spillerudvalg (Bjarne Nielsen, Thomas Højbjerg og Børge Fisker er på valg)

De blev alle genvalgt.

d. 1 revisor (Byrial Jensen er på valg)

Genvalgt.

8. Eventuelt

Claus Rossen orienterede om ideerne omkring sæsonstarten næste sæson.

Byrial Jensen spurgte til , hvad det indkøbte livebræt bliver brugt til. Thomas Højbjerg svarede, at det primært bliver brugt til undervisning.

Allan Holst roste bestyrelsen for en god sæsonplan i indeværende sæson.

Bent Frederiksen spurgte om der var et samarbejde med skoleskak på skolerne i Viborg. Thomas Højbjerg svarede, at det ikke foregår i nævneværdigt omfang.

Byrial Jensen spurgte om, hvad vi gør for at få nye medlemmer ind i DSU. Claus Rossen beskrev tiltagene.

Mogens Boel ønskede, at der bliver mulighed for at købe kolde sodavand på klubaftner. Peter Graves svarede, at vi ikke har adgang til FOA’s køleskab. Bestyrelsen tager spørgsmålet op.

Formanden afsluttede generalforsamlingen kl. 20.17

Referent:
Jens M. Villumsen

Dirigent:
Allan Holst
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004