Til forsiden
(hentet 21-02-2019 23:43)
KlubbenArtiklerTurneringerSæsonplanHoldskakPartierArkivVSV
Uafgjort
Sejr
Nederlag
Herning-VSK 5½-2½
Fredericia – Viborg 4½-3½
Generalforsamling 2018
Pokalfinalen 2018
Generalforsamling 2018
Randers-VSK 3-5
Viborg 2 - Thy
VSK-Holstebro 5½-2½
Sejr over Jetsmark
Sejr, 2½ - 5½
Sejr!
2½-5½
4½-3½
6½-1½!
1-7!
Lemvig-Viborg
Jubilæum 100 år
Uafgjort
Dansk Skak Union
9. Hovedkreds
Divisionsturneringen
Generalforsamling i Viborg Skakklub torsdag den 1. juni kl. 19.30.
(03-05-2017)
 
Dagsordenen er denne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Kontingentfastsættelse

5. Forelæggelse af budgetoverslag

6. Indkomne forslag (disse skal være formanden i hænde senest den 25. maj)

7. Valg
a. Formanden. Claus Rossen er på valg.
b. Tre bestyrelsesmedlemmer. Bjarne Nielsen, Børge Fisker og Thomas Højbjerg er på valg.
c. To suppleanter til bestyrelsen. Bent Frederiksen og Allan Holst.
d. En revisor.
e. Spillerudvalg. Bjarne Nielsen, Thomas Højbjerg og Børge Fisker.

8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Claus Rossen

Jeg skal tilføje, at vi i maj måned afvikler hurtigskak i klubbens lokaler hver torsdag aften fra kl. 19.10. Undtagen Kristi Himmelfartsdag 25. maj. Du skal bare dukke op, såfremt du har lyst til at spille nogle 20-minutters partier, og sørg for at være til stede kl. 19.10!
 
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
© Viborg Skakklub 2004